Rusza świąteczny konkurs Malanetu – to już nasza mała tradycja. Podobnie jak przed rokiem mamy dla Was laptop. To wersja, którą z pewnością docenią osoby mobilne – na zwycięzcę czeka komputer HP Chromebook 14-q011sa.
Chromebook swoim wejściem na rynek zadziwił ekspertów, a wśród użytkowników wprowadził małą nutkę dezorientacji. A jednocześnie wprowadził nieco oddechu w świat notebooków pokazując, że niewielki sprzęt może łączyć mobilność z użytecznością. Na jednych z branżowych targów usnuto teorię, iż Chromebook to idealny laptop dla studenta. Czym jest i dlaczego wpisuje się świetnie w potrzeby akurat młodych ludzi? Chromebooki to niedrogie laptopy działające na systemie Google Chrome OS. Fizycznie mają niewiele miejsca na dane – to kilka gigabajtów – ponieważ reszta przechowywana jest w chmurze. Kluczowe zalety? Cena – zawsze niższa niż w przypadku tradycyjnych laptopów. Uwagę zwraca z pewnością wytrzymałość baterii – ta działa nawet do ośmiu godzin. Istotny jest również rozmiar. Modele mające 13,3-calowe ekrany nie ważą zwykle więcej niż ok. 1,5 kilograma. To komputer wręcz niezauważalny: jest, ale tak, jakby go w torbie nie było. Co ważne: w niewielkim urządzeniu kryje się niemała funkcjonalność – dobrej jakości procesor, alternatywne możliwości wykorzystania pamięci, standardowe złącza HDMI i porty USB.

konkurs_3

Konkurs Malanet – nagrody dla laureatów

Laptop będzie nagrodą główną. Dwie kolejne to torby na komputer przenośny z logiem Malanet oraz nasze firmowe breloczki. Dodajemy do tego aż 10-procentowy rabat na jednorazowe zakupy w naszym e-sklepie! Przyznamy też trzy wyróżnienia. Osoby, które nimi obdarzymy otrzymają nasze firmowe breloki i 5-procentowe rabaty.

Jak wygrać laptopa i inne nagrody?
1. Polub Malanet na Facebooku.
2. Udostępnij post konkursowy Malanetu na swoim profilu na Facebooku. Warunek: musi być to udostępnienie publiczne.
3. Przeanalizuj naszą ofertę na sklep.malanet.pl i wraz z udostępnieniem napisz w kilku zdaniach, który towar kusi Cię najbardziej. Co chciałabyś/ chciałbyś kupić od Malanet. Nowy laptop? iPhone lub LG Nexus? Lepszy kontroler do konsoli XBox, a może wyjątkowej jakości monitor? Im barwniejsze i ciekawsze uzasadnienie, tym większa szansa na wygraną laptopa. Szczególnie premiować w ocenach będziemy tych, którzy nas zaskoczą. Jak? Czekamy na Wasze pomysły: możecie wysyłać nam swoje grafiki, zdjęcia na tle monitora z opisywanym asortymentem itp. Granicą jest tylko wasza kreatywność.

gadzety_1

Reasumując: warunki uczestnictwa w konkursie są trzy – polubienie Malanet na Facebooku, publiczne udostępnienie posta, opisanie najciekawszego Twoim zdaniem towaru. Wszystko, co zrobisz ponadto – np. wysyłając do nas pracę graficzną, zdjęcia, multimedia – wpływa na naszą ocenę. Uwaga: wszystkie te prace chętnie pokażemy na naszym profilu 🙂

konkurs malanet

REGULAMIN KONKURSU „Laptop od MALANET” (dalej: „Regulamin”)
1. WARUNKI OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „ Laptop od MALANET”, zwanego dalej „Konkursem” jest Malanet Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, NIP 957-108-05-11, REGON 362448102, wpisana do KRS pod numerem 0000574371.
1.2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
1.3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1.4. Udział uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
1.5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu Cywilnego.
1.6. Organizator przeprowadza Konkurs w ramach strony internetowej https://www.facebook.com/MalanetComputersTechnology

1.7. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie malanet.pl.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU
2.1. Konkurs trwa od dnia 06.12.2016 r. od godziny 23:00 do dnia 26.12.2016 r. do godziny 14:00 (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

2.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu, bądź przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyny, jeżeli nie odbędzie się to z uszczerbkiem dla praw nabytych uczestników Konkursu.
3. UCZESTNICY KONKURSU
3.1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat z tym zastrzeżeniem, że w przypadku osób niepełnoletnich muszą one uzyskać uprzednią zgodę opiekuna prawnego na udział w Konkursie (przy czym przystąpienie do Konkursu stanowi jednoczesne oświadczenie takiej osoby o dysponowaniu zgodą, o której mowa powyżej) zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej „Uczestnicy”).
3.2. Laureatem Konkursu nie może być osoba zatrudniona przez Organizatora, ani jej rodzina oraz osoby zatrudnione w firmach prowadzących ścisłą współpracę z firmą Organizatora.
3.3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby posiadające swoje, nie fikcyjne, osobiste (zarejestrowane pod własnym imieniem i nazwiskiem) konto w Serwisie społecznościowym Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem Serwisu społecznościowego Facebook. Uczestnik może brać udział w Konkursie tylko za pomocą jednego konta w Serwisie społecznościowym Facebook.
3.4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
4. ZASADY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE
4.1 Uczestnik bierze udział w konkursie samodzielnie, we własnym imieniu.
4.2 W Konkursie na fanpage MALANET w serwisie społecznościowym Facebook, Uczestnik zgłasza się do konkursu i po spełnieniu wszystkich poniższych warunków (znajdujących się w punkcie 4.3) ma szansę na wygranie nagrody o której mowa w pkt 5.1. (dalej: „Nagroda”).
4.3 Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien łącznie spełnić następujące warunki:
a) Polubić fanpage MALANET (MalanetComputersTechnology) w serwisie społecznościowym Facebook;
b) Udostępnić na swojej osi czasu post MALANET o konkursie „Laptop od Malanet”.
c) Napisać wraz z udostępnieniem posta MALANET, co w sklepie MALANET (sklep.malanet.pl) jest wg uczestnika najciekawszym towarem w asortymencie. Nie ma ograniczeń związanych z objętością postu. Dodatkowo na ocenę mogą wpłynąć przykłady inwencji uczestnika – fotografie, multimedia, prace graficzne wysłane za pośrednictwem serwisu Facebook do MALANET. Organizator konkursu może wykorzystać je w celach promocyjnych w serwisie społecznościowym Facebook.
4.4 Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imion oraz nazwisk osób(i/lub nicka), które zostały wyłonione zgodnie z ust. 6.1 Regulaminu jako Laureatów nagród, o których mowa w pkt 5.1. (dalej „Laureat”), na co Laureaci niniejszym wyrażają zgodę.
5. NAGRODA
5.1 W Konkursie zostały przewidziane nagrody:

-nagroda główna – laptop HP Chromebook 14-q011sa (wartość nagrody 749zł brutto)

– II i III miejsce – torba do laptopa HP z logiem Malanet + breloczek Malanet (wartość nagrody 80zł) + rabat 10% do sklepu Malanet

3 wyróżnienia – breloczek Malanet (wartość nagrody 9zł) + rabat 5% do sklepu Malanet

5.2 Nagroda zostanie przekazana przez Organizatora za pośrednictwem przesyłki kurierskiej w terminie do 30 dni kalendarzowych od otrzymania danych teleadresowych Laureata, o których mowa w pkt 6.4.
5.3 Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny lub Nagrodę innego rodzaju.
5.4 Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.
5.5 Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
5.6 Na podstawie Art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, Nagrody zwolnione są z obowiązku odprowadzenia podatku zryczałtowanego.
6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ ODBIÓR NAGRODY
6.1 Konkurs trwa trwa od dnia 06.12.2016 r. od godziny 23:00 do dnia 26.12.2016 r. do godziny 14:00. W momencie zakończenia konkursu, z grona osób, które polubią fanpage MALANET, a także udostępnią konkursowy post i opiszą najciekawszy towar w asortymencie sklep.malanet.pl wybrane zostaną trzy najciekawsze zdaniem Jury odpowiedzi.
6.2 W celu wyłonienia laureatów Konkursu oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła trzyosobową komisję (dalej: „Jury”). Laureatami konkursu zostaną trzy osoby – uczestnicy, których odpowiedzi Jury uzna za najciekawsze i najbardziej kreatywne. Jury dokona wyboru Laureatów Konkursu w ciągu 3 dni od daty zakończenia Konkursu. Laureaci Nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość prywatną od Organizatora na portal Facebook w terminie 3 dni od wyłonienia Laureatów Nagród.
6.4 Laureat zobowiązany jest potwierdzić odebranie informacji o przyznaniu nagrody poprzez wysłanie poprzez Facebook wiadomości do MALANET w ciągu 4 dni roboczych od dnia zawiadomienia o wygranej. W wiadomości wysłanej przez Laureatów konkursu należy zawrzeć: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dokładny adres do korespondencji, nr telefonu oraz oświadczenie opiekuna prawnego niepełnoletniego Laureata, wyrażającego zgodę na uczestnictwo podopiecznego w Konkursie.
6.5 Przed wydaniem Nagrody Organizator ma prawo zweryfikować wiek Laureata lub prawidłowość zgody udzielonej przez opiekuna prawnego niepełnoletniego Laureata, w szczególności poprzez żądanie przesłania na adres poczty elektronicznej: aleksandra.czerwińska@malanet.pl w terminie 5 dni roboczych, dokumentu tożsamości Laureata lub w przypadku niepełnoletniego Laureata własnoręcznie podpisanego skanu oświadczenia opiekuna Laureata wyrażającego zgodę na udział niepełnoletniego podopiecznego w Konkursie wraz ze skanem dowodu nadania ww. oświadczenia pocztą na adres Organizatora. W wypadku nie zastosowania się do postanowień niniejszego pkt. 6.5. Nagroda nie zostanie przyznana i pozostanie własnością Organizatora.
6.6 W przypadku nie wysłania przez Laureata odpowiedzi zawierającej dane wskazane w ust. 6.4, w terminie 4 dni od otrzymania wiadomości od Organizatora Nagroda pozostaje własnością Organizatora. Organizator zastrzega, że Nagrody, które pozostaną jego własnością mogą być następnie, stosownie od jego decyzji, przyznane przez Jury innym Uczestnikom wyłonionym stosownie do postanowień Regulaminu.
6.7 Organizator zastrzega sobie prawo kontrolowania, czy postępowanie Laureata było zgodne z niniejszym Regulaminem. Laureat nie nabywa lub traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu, a w przypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu przez Organizatora po doręczeniu Nagrody, Laureat jest obowiązany do jej zwrotu, na żądanie Organizatora. Osoba taka zobowiązana jest pokryć wszelkie straty, jakie poniesie Organizator w związku z jej dyskwalifikacją.
6.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody, wynikającą z braku jej odbioru przez Laureata. W takim przypadku Nagroda przepada na rzecz Organizatora.
6.9 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności: a) biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta na stronie www.facebook.com (zwanym dalej „Serwis społecznościowy Facebook”), b) biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta w Serwisie społecznościowym Facebook, c) prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich, d) prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu, e) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek, f) używają skryptów lub oprogramowania automatyzującego poruszanie się po Serwisie społecznościowym Facebook, g) korzystają z materiałów (treści) naruszających jakiekolwiek prawa osób lub podmiotów trzecich, w szczególności takie jak dobra osobiste lub autorskie prawa majątkowe tych osób lub podmiotów.
7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
7.1 Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres: Malanet Sp. z o.o. ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk z dopiskiem „Laptop od MALANET” lub drogą mailową na adres aleksandra.czerwinska@malanet.pl w terminie do 7 dni od zaistnienia uchybienia.
7.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
7.3 Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „ Laptop od MALANET” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.
7.4 Reklamacje rozpatrywane są przez Jury w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
7.5 Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne.

7.6 Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w pkt 7.1 nie będą rozpatrywane.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.). Administratorem danych osobowych w konkursie jest: Malanet Sp. z o.o. http://www.malanet.pl http://www.Facebook.com/MalanetComputersTechnology ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk NIP: 957-108-05-11 REGON: 362448102

8.2 Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne.

8.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook .

8.4 Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

8.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.6 Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie.

8.7 Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Skontaktuj się z nami

Nie możemy odpowiedzieć w tej chwili. Wyślij do nas swoją wiadomość, a my odpowiemy tobie najszybciej jak to będzie możliwe. We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt